...

Transport


Oferujemy również usługę transportową na terenie całego kraju oraz do krajów Unii Europejskiej. Dysponujemy samochodami ciężarowymi typu chłodnia, które gwarantują zachowanie wymaganej temperatury podczas transportu.
Możliwość transportu od 5 do 37 euro palet.
Naszym priorytetem jest szybka i bezpieczna dostawa Państwa towarów.

Nasza flota

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.